Welcome to RealFast!

Designing with Quartus II (1 dag)

Anmälan och priser

Kort beskrivning:
Lär dig hantera Alteras utvecklingverktyg Quartus II från projektstart, designmetodik till syntes, place and route och simulering.
Kursen rekommenderas för alla FPGA-konstruktörer som skall börja använda Alteras kretsar i sina projekt.

Kursbeskrivning:
Kursen ger den grundläggande kunskap om utvecklingsverktyget Quartus II som behövs för att starta egna projekt och utveckla system mot Alteras kretsar. De inbyggda verktygen för syntes, place and route, tidsanalys och simulering kommer att belysas och deltagarna kommer efter kursen kunna/förstå hela flödet för FPGA/PLD konstruktion i Quartus II. Deltagarna kommer även att utnyttja funktionerna i Quartus II för att optimera designen mot Alteras kretsar.

Flera laborationer ingår i kursen där deltagarna får lära sig använda Quartus II skapar därmed praktisk erfarenhet för att själv utveckla konstruktioner mot Alteras kretsar.

Kursen hålls i samarbete med Altera i Sverige och USA. RealFast är utsedda som Training Provider i Altera Consultants Alliance Program (ACAP) inom FPGA- och VHDL-området i Sverige.

Kursen rekommenderas av Altera för alla som skall använda eller funderar på att använda någon krets från Altera och i dagsläget inte har stor erfarenhet av detta. Efter kursen skall deltagarna självständigt kunna driva projekt och implementera kretsar från Altera.

Förkunskap: Grundläggande FPGA-konstruktion.

Dokumentation: Eget material samt från Altera.

Verktyg: Quartus II

Agenda:

Altera introduction

Creating projects and design methodology with Quartus II

LAB:          Designing and constructing systems in Quartus II

Quartus II Compilation

LAB:          Compilation and compilation analyses

Design Analysis and Timing Analysis

LAB:          Make design constrains and perform timing analysis

Simulation

LAB:          Simulate the design in Quartus II

Programming and Configuration of an FPGA in Quartus II

LAB:          Programme and configure an FPGA

- - - - - - - - - -
Kursdatum och ort        

Anmälan och priser      

 

© Copyright 2001 - RF RealFast AB. All rights reserved.
webmaster@realfast.se
.
.
RF Education
Careers at RealFast
Latest News
Contact us
webmaster@realfast.se