Norton 360

Welcome to RealFast!

Verilog för konstruktion (2 dagar)

Kursdatum och ort    "on-site"     Anmälan och priser

Denna kurs lär deltagarna hur man konstruerar snabbt och effektivt med Verilog, parallellt som grundläggande teori lärs ut! Varje Verilog-kommando diskuteras både ur teorisynpunkt, men även hur effektiv den är att använda vid konstruktion samt vad den resulterar i på kisel.

Kursen ger deltagarna grundläggande teori samt praktik, genom de många laborationer, i Verilog-konstruktion. Kursen fokuserar på hur man skriver effektiv Verilog-kod för FPGA, ASIC och PLD och vänder sig främst till elektronikkonstruktörer, systemkonstruktörer och teknikstrateger.

Alteras och Xilinx olika FPGA teknologier förklaras och under laborationerna lär sig deltagarna använda programvara för implementation av sin Verilog-kod mot FPGAer. Även jämförelser, olikheter och likheter, mellan olika FPGAer och teknologier belyses både i teori och under laborationerna.

Verilog kommer alltmer till användning även i Sverige. En av huvudorsakerna är den ökade IP användningen. En mycket stor andel av de IP-komponenter som finns på marknaden är konstruerade i Verilog, varför behov föreligger även för de som normalt inte konstruerar i Verilog. Efter denna kurs kommer deltagarna att kunna förstå och modifiera IP-komponenter skrivna i Verilog.

Kursen motsvarar de första 2 dagarna på 3-dagarskursen "SystemVerilog för konstruktion och verifiering"

Dokumentation: Eget material.

Verktyg: Vi använder "state of the art" verktyg från vår samarbetspartner Mentor Graphics, bl. a. ModelSim (simulator).

- - - - - - - - - -
Kursdatum och ort        

Anmälan och priser      


© Copyright 2001-2012 - RealFast Education AB. All rights reserved.
webmaster@realfast.se
.
.
RF Education
Careers at RealFast
Latest News
Contact us
webmaster@realfast.se